Odpady a poplatky

Výše poplatku za svoz odpadů v roce 2024

Poplatek za svoz SKO činní 900,- Kč na poplatníka.

Dále upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za svoz komunálního odpadu je 31.3.2024. Poplatek je možno uhradit v úředních hodinách osobně na OÚ, případně převodem na bankovní účet OÚ č. účtu: 265276280/0600.
Jako variabilní symbol uvádějte označení nemovitosti (č.e. nebo č.p.), jako zprávu pro příjemce uvádějte část obce (Barchovice, Hryzely, Radlice).